Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Naša obec.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

PARK SV. PETRA

Park Sv. Petra zrealizovala obec Pôtor, za účelom oddychovej zóny v obci a zabezpečenia hry detí mimo miestnych komunikácií na bezpečnom mieste v obci.
Každý návštevník tohto parku je povinný dodržiavať podmienky uvedeného v tomto prevádzkovom poriadku. Park je určený pre hry detí do 15 rokov  a dospelí môžu využiť oddychovú zónu.
Deti od 3 do 6 rokov môžu park navštevovať len pod dozorom dospelej osoby.

                                    POPIS PARKU SV. PETRA
                 Detské herné prvky určené pre deti vo veku 3 – 15 rokov
PARK SV. PETRA je prístupný denne.
Zariadenie parku nepoužívať v prípade mokrého a šmykľavého povrchu, namrznutého terénu či poškodenia.
V prípade nedodržania týchto  podmienok je hranie sa na  ihrisku na vlastnú zodpovednosť.

V PARKU SV. PETRA JE PRÍSNY ZÁKAZ:
-vodenie zvierat, najmä psov
-nosenie ostrých, sklenených a rozbitných predmetov
-bicyklovanie
-poškodzovanie herných prvkov, prípadne ich odnášanie z oddychového parku
-zakladanie a udržiavanie otvoreného ohňa

NÁVŠTEVNÍK PARKU JE POVINNÝ:
-správať sa ohľaduplne a neohrozovať ostatných, ani seba
-dodržiavať poriadok a čistotu

DOLEŽITÉ KONTAKTY

Prevádzkovateľ ihriska: Obec Pôtor, Pôtor č. 75, tel.: 047/4896326
Integrovaný záchranný systém: 112
Polícia: 158

ĎAKUJEME VÁM ZA DODRŽIAVANIE PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00       12:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár