Zmenšiť textZväčšiť text

Fašiangy 2020

Fašiangy, 11.02.2023

Po dvojročnej prestávke sa vedenie obce rozhodlo opäť pre svojich občanov fašiangové obdobie zavŕšiť ako je pre tento čas typické – zábavou, veselosťou, hojnosťou.
Predchádzali tomu prípravy, ktoré sme započali už týždne predtým. Výsledkom bolo vydarené podujatie naplnené ľudovou zábavou, spevom, tancom, dobrým jedlom.
V onen deň od skorého rána vedenie obce, pracovníci obce a dobrovoľníci sa s plným nasadením pustili do všetkých potrebných prác, aby k 16. hodine bolo všetko pripravené pre návštevníkov – zabíjačkové špeciality: pečené klobásky, jaterničky, kaša, a na Žihľave upražené fánky od žienok z Jednoty dôchodcov.
Na naše potešenie, prijala pozvanie starostu Miroslava Činčuru na toto tradičné podujatie aj naša družobná obec Kovačica. Delegáciu viedol predseda obce Kovačica Dipl. Ing. Adam Jonáš a ďalší hostia boli: predseda Memoriálneho strediska Dr. J. Bulíka Pavel Baláž, riaditeľka Galérie insitného umenia Anna Žolnajová Barcová, členka evanjelického cirkevného spevokolu Anna Širková a tajomník Miestneho spoločenstva Vladimír Kuharík. Delegácia si v priebehu príprav na podujatie prezrela obe obce a bola účastná “ na živo“ aj zabíjačky a praženia fánkov.
Samotné podujatie začalo príhovorom za SPOZ Jožky Čižmárovej, nasledoval príhovor starostu obce Miroslava Činčuru, ktorý následne pozval na pódium aj predsedu obce Kovačica Dipl. Ing. Adama Jonáša. Ten poďakoval za pozvanie a vyjadril radosť nad spoločnou družbou. Pripomenul i minulé časy, keď odchod niektorých miestnych Slovákov na Dolnú zem bol nutnosťou, či túžbou a očakávaním lepších čias. Niečo sa vyplnilo, niečo nie. Výsledkom je množstvo slovenských osád na Dolnej zemi, ktoré si udržujú kontakt so svojimi koreňmi na Hornej zemi, tak ako je tomu v našom prípade družby s Kovačicou. Ďalším významným hosťom bola etnologička Mgr. Emília Mázorová.
Po oficiálnej časti už pódium patrilo FS Bažalička, ľudovej hudbe bratov Drozdíkovcov a “ kmotre s kmotrom“. Po ich vystúpení už nám veruže vyhladlo a prišiel ten správny čas na ochutnávku pripravených zabíjačkových špecialít – kapustnej polievky, klobások, húrok, kaše, fánkov a bolo i na preliatie dobrého vínka. Tóny muziky sa ešte niesli sálou a popri ochutnávke sa i to slovo, vtipná príhoda či zážitok prehovoril. Milé stretnutie sa postupne prenieslo do tónov discohudby a sálu ovládli skôr mladšie ročníky do neskorej noci.
Máme radosť z úspešného podujatia, ktoré zúčastneným prinieslo rozveselenie, pookriatie zo všedných dní i pohladenie chuťových pohárikov.
Poďakovanie patrí všetkým zaangažovaným do príprav tohto podujatia, bez ktorých by nebolo možné takúto veľkú akciu pre našich občanov a pozvaných hostí s voľným vstupom pripraviť.