Zmenšiť textZväčšiť text

Naša obec

PARK SV. PETRA

Park Sv. Petra zrealizovala obec Pôtor, za účelom oddychovej zóny v obci a zabezpečenia hry detí mimo miestnych komunikácií na bezpečnom mieste v obci.
Park je určený pre hry detí do 15 rokov  a dospelí môžu využiť oddychovú zónu.
Deti od 3 do 6 rokov môžu park navštevovať len pod dozorom dospelej osoby.

                                    POPIS PARKU SV. PETRA
                 Detské herné prvky určené pre deti vo veku 3 – 15 rokov
PARK SV. PETRA je prístupný denne.
Zariadenie parku nepoužívať v prípade mokrého a šmykľavého povrchu, namrznutého terénu či poškodenia.
V prípade nedodržania týchto  podmienok je hranie sa na  ihrisku na vlastnú zodpovednosť.

DOLEŽITÉ KONTAKTY

Prevádzkovateľ ihriska: Obec Pôtor, Pôtor č. 75, tel.: 047/4896326
Integrovaný záchranný systém: 112
Polícia: 158

PUBLIKÁCIE s prezentáciou našej obce. 

Čarovný Novohrad.
Veľký Krtíš a okolie z neba.
Poznávací atlas - región Novohrad.
Hnedouhoľné baníctvo v okrese Veľký Krtíš.