Zmenšiť textZväčšiť text

Obecný úrad

Orgány obce Pôtor

Starosta obce: Miroslav Činčura

Zástupca starostu obce: Ján Ďurčov

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  1.        Tomáš Čilek
  2.        Irena Plánková
  3.        Jaroslav Čižmár
  4.        Ján Ďurčov
  5.        Jana Kyseľová
  6.        Slávka Párničanová
  7.        Ladislav Zaťko

Kontrolórka obce:
Mária POTOCKÁ


Pracovníčky OcÚ:

Ing. Janka Kašiaková -  matrikárka

         Monika Kíniová     - administratívny pracovník       

 


Organizátor AČ:           Drahuša Kurecová
Organizátor AČ:           Pavel Slaninka

Traktorista, údržbár:   Marek Ondrejčík