Zmenšiť textZväčšiť text

Obecný úrad

Orgány obce Pôtor

Starosta obce: Miroslav Činčura

Zástupca starostu obce: Jaroslav Čižmár

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  1.        Oliver Berky
  2.        Tomáš Čilek
  3.        Jaroslav Čižmár
  4.        Jozef Horváth
  5.        Bc. Ján Kukučka
  6.        Slávka Párničanová
  7.        Irena Plánková

Kontrolórka obce:
Mária POTOCKÁ


Pracovníčky OcÚ:

Ing. Janka Kašiaková     -  matrikárka

         Monika Kíniová     - administratívny pracovník       

 


Organizátor AČ:           Drahuša Kurecová
Organizátor AČ:           Pavel Slaninka

Traktorista, údržbár:   Ivan Čižmár