Prehrať celé video
 •  

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  08. DEC. 2022
 • Plasty
  02. DEC. 2022
 • Papier. Na r. 2023 sa ešte upresní termín.
  09. JAN. 2023
 • Sklo
  10. NOV. 2022
PÔTOR Počasie

OBEC Pôtor

Obec, fara a miestny kostol zasvätený sv. Petrovi sa prvýkrát spomína v listine z roku 1297. Historický názov obce je Svätý Peter alebo iba Peter, jej názov sa často menil, a dnešný názov Pôtor sa úradne používa od 12. mája 1923.