Zmenšiť textZväčšiť text

Gazda roka 2023

Gazda roka 2023

Ani sme sa nenazdali a priblížil sa jubilejný, už 20. ročník tradičného podujatia GAZDA ROKA 2023. Rok čo rok sa takto spoločne po hlavných poľnohospodárskych prácach poohliadneme za rokom a poďakujeme za dary zeme dopestované pracovitými rukami našich gazdov, hospodárov a záhradkárov. Hoci nás každý rok skúša svojimi vrtochmi počasia, akoby chcel zmariť úsilie pestovateľov. Ich húževnatosť však vždy prekoná tieto skúšky a výsledkom sú plody, ktoré sme mohli obdivovať aj na tejto výstave.
Podujatie inšpirovalo pani Máriu Kukučkovú z Pôtra, aby napísala vlastnú báseň a predniesla ju publiku.  
Následne sa už návštevníkom podujatia prihovoril starosta obce Miroslav Činčura. Vyzdvihol pracovitosť miestneho ľudu, ktorí sú symbolom tohto regiónu, nositeľmi tradície gazdovania a prác na poli, v záhrade  či vo vinohrade, vďaka ktorým toto podujatie pestujeme už 2 desaťročia.
Poďakovanie za úrodu v mene kresťanských tradícií vykonali pán farár Ján Ďurov a pán farár Jozef Baláž. Ďakovnou modlitbou sme zavŕšili toto stíšenie.  
Zároveň toto verejné podujatie využil pán starosta a v mene celej obce srdečne zablahoželal ku krásnemu životnému jubileu, 80 rokov, pánovi farárovi Ďurovovi. Zaprial mu veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania do ďalších rokov žitia. Odovzdal mu dar, zároveň spomienku na rok, ktorý spojili dve jubileá.
A gratulácia patrila aj zakladateľke tohto podujatia Gazda roka, pani Božene Sľúkovej, ktorej myšlienka takéhoto podujatia sa za pomoci pracovníkov obce, poslancov OcZ a dobrovoľníkov každým rokom s láskou pretavuje do reality.
Ďalej sa program niesol už v duchu tanca a spevu v podaní FS Partizán z Banskej Bystrice s doprovodom ĽH Mira Kapca. Slovom predstavenie FS sprevádzal ich umelecký vedúci  pán Igor Kovačovič. Vysoko umelecky hodnotné a energické vystúpenie sledovalo zaplnené hľadisko pôtorského amfiteátra, čo svedčí o stálom záujme o folklór a jeho profesionálne umelecké stvárnenie. I touto cestou ďakujeme FS Partizán a ĽH Mira Kapca za jedinečný umelecký zážitok.
Záverom pán starosta vyhlásil víťaza súťaže o najväčšiu tekvicu, ktorým sa stal pán  Jozef Bariak z Pôtra, za čo obdržal tradične krhlu.
Po predstavení, ako bolo sľúbené, boli  návštevníci a hostia ponúknutí kapustnicou, bryndzovými haluškami a koláčikmi v sále KD, kde bol čas aj na družné rozhovory.

Všetky tieto dobroty pripravovali pracovníci obce, poslanci OcZ, žienky z JDS v Žihľave  a dobrovoľníci obce. Ako aj úvodné občerstvenie v podobe vínka, chlebíka s masťou a cibuľkou.