Zmenšiť textZväčšiť text

Okrúhly stôl Pôtor, insitné umenie.

Insitné umenie Slovákov v Srbsku netreba špeciálne predstavovať. Naši občania ho dôverne poznajú, nakoľko sme už niekoľko krát hostili v našej obci maliarov – pôvodcov tohto jedinečného umenia a poznáme ich diela, tak ako ich pozná celý svet. Zároveň partnerstvo, ktoré s obcou Kovačica v Srbsku  máme a úspešne sa naďalej prehlbuje, nám dalo príležitosť pomôcť tomuto umeniu a jeho 63 maliarom, z ktorých viac ako polovica má korene v blízkom okolí.

Ambícou Srbska je zapísať Slovenské insitné umenie v Srbsku do nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Iniciátorom zápisu je zakladateľ Galérie Babka pán Pavel Babka, ktorý navrhol sériu okrúhlych stolov, ktoré budú slúžiť ako podporné podujatia na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Prvý Okrúhly stôl sa konal v Belehrade, 27.9.2021.

Obec Pôtor je hrdá a poctená, že druhý Okrúhly stôl prebehol práve v našej obci 28.-29.4.2022. Záštitu nad podujatím prevzal starosta obce Pôtor pán Miroslav Činčura, ako aj Slovenská komisia pre UNESCO a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pán Milan Ján Pilip.

Tieto Okrúhle stoly budú slúžiť ako podporné aktivity pre zápis Slovenskej insity do UNESCA. Aby sa tak mohlo stať, k Okrúhlemu stolu v Pôtri boli prizvaní hostia z oblasti kultúry, vedy, samosprávy a diplomacie zo Slovenska, Srbska i Maďarska, ako aj médiá. Pozvanie starostu obce Miroslava Činčuru  k Okrúhlemu stolu prijali:

 

Ing. Ján Jančovic  – novinár, publicista, spisovateľ a garant okrúhleho stola

Mgr. Ján Chrťan – historik, Univerzita M. Bela

Pavel Babka – zakladateľ Galérie Babka, iniciátor zápisu

Mgr. Nenad Adžemovič – prvý tajomník Srbského veľvyslanectva na Slovensku

MUDr. Mojmír Vrlík , CSc. – honorárny konzul Srbska na Slovensku

Prof. Ing. Pavol Rybár, PhD. – Technická univerzita, KE

JUDr. Ján Varšo, CSc.  – býv. veľvyslanec Slovenska v Srbsku a býv. predseda ÚSŽZ

Dipl. Ing. Adam Jonáš – predseda Miestneho spoločenstva Kovačica

Pavel Baláž – zakladateľ Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka, predseda MOMS Kovačica

Dipl. Ing. Katarína Pucovská – publicistka, zakladateľka , redaktorka nezávisl. portálu kulpin.net, moderátorka okr. stola,

Ján Špringeľ – redaktor RTV OK Kovačica – v zastúpení Ana Suhanek

Vladimír Kuchárik – tajomník Miestneho spoločenstva Kovačica

Marijana Meliš – pomocníčka predsedu okresu Kovačica

Mgr. Viera Anoškinová – vedúca sekretariátu BIBIANA, Ministerstvo kultúry SR

PhDr. Zuzana Drugová – etnologička, Univerzita M. Bela

Mgr. Emília Mázorová – etnologička, Novohradské múzeum

Milan Ďurík – kronikár, Príboj

Mgr. Imrich Fuhl – publicista, poet, zakladateľ a prevádzkovateľ nezáv. portálu oslovma.hu

Katarína Király, PhD – riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku

Vieroslava Svetlík – maliarka

Pavel Hajko – maliar

Miroslav Hraško – maliar

Zuzana Kubašáková - spisovateľka

 

Hlavní prednášajúci boli Ing. Ján Jančovic a Mgr. Ján Chrťan . Ďalší zúčastnení sa neskôr zapojili do živej diskusie o odchode Slovákov na Dolnú zem, o  zachovaní si svojej etnicity, prejavy duchovnej a materiálnej kultúry v nadväznosti na vznikajúcu a rozvíjajúcu sa insitu ako špecifický prvok umenia v Srbsku. Slovenské insitné umenie v Srbsku púta svetovú pozornosť a jeho jedinečnosť si zaslúži zápis do nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Hostia si v priebehu Okrúhleho stola prevzali z rúk starostu pamätné plakety z tohto, pre našu obec mimoriadne významného, podujatia. Pri tejto príležitosti si pán maliar Pavel Hajko prevzal i plaketu k životnému jubileu.

Súčasťou Okrúhleho stola bola aj výstava viacerých insitných maliarov určená hosťom podujatia, ktorú otvoril Ing. Ján Jančovic.

Celý priebeh podujatia zaznamenávala RTV OK Kovačica, a spravila aj individuálne rozhovory s účastníkmi podujatia. Ďalej bude podujatie prezentované na weboch: kulpin.net, oslovma.hu., v tlači: Ľudové noviny a následne preberú informácie ďalšie médiá celoštátneho významu.

https://www.rtvok.com/index.php/vesti/kultura/7295-naivna-umetnost-slovaka-u-srbiji-tema-okruglog-stola-u-slovackoj

https://www.youtube.com/watch?v=kOJUmQgLLIE