Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecpotor.sk spravuje Obec Pôtor je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Pôtor

Adresa:
Obecný úrad Pôtor
Pôtor č. 75
991 03 Pôtor

IČO:  00319511

DIČ: 20 21 24 32 13

IBAN: SK48 5600 0000 0060 4702 2001

Prima banka Slovensko a.s. pobočka Veľký Krtíš

Samosprávny kraj: Banskobystrický kraj
Okres: Veľký Krtíš
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 771
Rozloha: 1927 ha
Prvá písomná zmienka: 1297

Všeobecné informácie: obecpotor@centrum.sk
Podateľňa: podatelna@obecpotor.sk
Starosta: Miroslav Činčura, 0903649170 , 0903307957 e-mail: starosta@obecpotor.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecpotor.sk

Sekretariát: 
Tel.

+421 47 489 63 26
+421 903 649 197

E-mail: sekretariat@obecpotor.sk

Kompetencie:
Obec:  OBEC je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad obce Pôtor je v obci so zabezpečovaním výkonu činnosti v spoločnej  úradovni v Dolnej Strehovej.

Úradné hodiny: 

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.00

 

Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk