Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

V Pôtorskej pahorkatine, v doline pri sútoku Starej rieky a Koprovnice, v susedstve okresného mesta Veľký Krtíš, leží novohradská obec Pôtor.
Cez stred obce vedie ceste z Veľkého Krtíša vzdialeného 7 km od Pôtra do Lučenca, ktorý je od obce vzdialený 28 km na severozápad. V strede obce je aj križovatka ciest. Od roku 1966 je súčasťou Pôtra obec Žihľava vzdialená jeden a pol kilometra.
Stred obce má nadmorskú výšku 120m a chotár obce od 190 – 360 m. Chotár obce má výmeru 1928 ha. Najvyšším vrchom v chotári sú Lipiny a Nárťa.

Jadro obce tvoria obce Pôtor a Žihľava. Okrem nich sú tu ešte miestna časť Slatinka a Háj a osady Nový Salaš, Vátovce a Elektráreň.
Oblasť Pôtra a celej Pôtorskej pahorkatiny sa rozprestiera medzi rozhraniami vykazovanými stanicou Lešť a stanicou Želovce. Celé územie okresu patrí do povodia Ipľa, ktorého rovnomerná rieka je hlavnou riečnou osou. Podľa nového členenia osou chotára je rieka Stará rieka. Chotár obce je veľmi bohatý na minerálne vody. Reliéf územia obce má pahorkatinový ráz. Pôvodnou rastlinnou formáciou sú tu listnaté lesy. V kotlinnej časti sa nachádza teplomilné rastlinstvo s poľnohospodárskymi kultúrami a lúkami. Územie obce je bohaté na lesnú zver.