Zmenšiť textZväčšiť text

Fašiangy 2024

Fašiangy, 03.02.2024.

Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia ..... približne touto prvou vetou známej piesne by sa dala charakterizovať sobota 3.2.2024, kedy obec Pôtor , jej vedenie, pracovníci a dobrovoľníci pripravili fašiangovú hostinu so zábavou pre svojich občanov a pozvaných hostí.
Podujatie začalo o 15 hodine, dovtedy museli byť všetky práce súvisiace s prípravou zabíjačkových špecialít ukončené a pripravené na servírovanie.
Vyzdobená sála s prestretými stolmi sa zaplnila do posledného miestečka. Usadených prítomných privítala moderátorka a pani riaditeľka MŠ v jednej osobe Jožka Čižmárová a pani Mária Kukučková predniesla krátku prózu z vlastnej tvorby. Následne uviedla  moderátorka príhovor starostu obce Pôtor Miroslava Činčuru a starostu partnerskej obce Kovačica Ing. Adama Jonáša. Nakoľko pozvanie starostu Miroslava Činčuru na toto tradičné podujatie prijala  aj naša družobná obec Kovačica. Delegáciu viedol predseda obce Kovačica Dipl. Ing. Adam Jonáš, ďalší hostia boli: pani riaditeľka Galérie insitného umenia Anna Žolnajová Barcová, bývalý predseda súdu v Kovačici pán Pavel Jonáš, okresný ombudsman v meste Kovačica pán Zlatko Šimák.
Nasledovalo predstavenie, ktoré si pripravili žiačikovia našej MŠ s pani riaditeľkou Jožkou Čižmárovou a pani učiteľkou Michaelou Dymíkovou. Štebotavé hlásky našich malých predniesli veršíky viažúce sa k tomuto obdobiu a zaspievali pesničky , ktoré rozospievali aj divákov.
Škôlkárov na pódiu vystriedal FS Haličan so svojim pásmom k fašiangovému obdobiu. Sálou zneli krásne piesne v podaní zvonových hlasov speváčok tohto zoskupenia. Rozospievané hlasy utíchli a predstavenie prešlo do druhého vstupu, kedy humor a smiech sprevádzali predstavenie pochovávania basy.
A to už veru viacerým vyhladlo i keď sa priebežne zobkalo z koláčikov, ktoré pripravili žienky z JDS v Žihľave. Po krásnom predstavení sa obsluha mohla pustiť do svojej práce. Každému sa ušla porcia zabíjačkovej kapustnej polievky s chlebíkom a nasledoval chod s porciou pečenej klobásky, húrky a kaše. Zapíjalo sa vínkom. Toto všetko mohli ochutnať všetci, ktorí sa rozhodli stráviť sobotné popoludnie fašiangovo – pri hudbe a zabíjačkových dobrotách.
Večer bola pre mládež pripravená diskotéka, takže, kto mal chuť, mohol sa vyšantiť ešte do noci na parkete.
Súbežne s podujatím sa pán starosta už od piatkového popoludnia venoval aj hosťom z Kovačice, okrem iného načrtli sa nové možnosti spolupráce. Pri lúčení a návrate do rodiska vyjadrili pánovi starostovi srdečné poďakovanie za príjemné chvíle a mimoriadne hodnotili podujatie, jeho prípravu, kultúrny program a pohostinnosť.
Odchod a lúčenie je vždy trošku iné. Odchádzajú Slováci zo Slovenska. Ako sa sami vyjadrili „cítili sme sa tu nie ako doma, ale boli sme tu doma“.
Poďakovanie patrí všetkým zaangažovaným do príprav tohto podujatia: vedeniu obce, zamestnancom, dobrovoľníkom, bez ktorých by nebolo možné takúto veľkú akciu pre našich občanov a pozvaných hostí  pripraviť.