Zmenšiť textZväčšiť text

Betlehemské svetielko 18.12.2022

 20.12.2022

V nedeľu 18.12.2022 sme očakávali pred obecným úradom príchod betlehemského svetla. Starosta obce privítal bežcov s lampášikom, z ktorého sme odpálili svetielko do obecného lampáša ako aj ostatní účastníci si odpálili svetielko do svojich lampášikov a odniesli do svojich domovov. Svetielko - nositeľ lásky, pokoja, nádeje...
Kto má záujem, môže si prísť odpáliť svetielko na obecný úrad.


Zoznam aktualít: