Prehrať celé video
 •  

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  12. OKT 2023
  Štvrtok
 • Plasty
  nenaplánované
 • Papier
  20. OKT 2023
  Piatok
 • Sklo
  30. NOV 2023
  Štvrtok
PÔTOR Počasie

OBEC Pôtor

Obec, fara a miestny kostol zasvätený sv. Petrovi sa prvýkrát spomína v listine z roku 1297. Historický názov obce je Svätý Peter alebo iba Peter, jej názov sa často menil, a dnešný názov Pôtor sa úradne používa od 12. mája 1923.