Zmenšiť textZväčšiť text

Jubilanti 2022

 21.10.2022

Jubilanti 2022.

Dňa 19. októbra 2022, pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším, sa uskutočnil v kultúrnom dome v Pôtri slávnostný akt prijatia jubilantov. Na úvod privítal jubilantov starosta obce Miroslav Činčura a za ZPOZ Jožka Čižmárová a prihovorili sa im slovom i básňou. Zároveň im zaželali ešte veľa pekných chvíľ v kruhu blízkych v zdraví a v pokoji. Zároveň každý jubilant bol obdarovaný malou pozornosťou a svoju prítomnosť potvrdil podpisom v pamätnej knihe.

Obec si ctí všetkých seniorov, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Ďakujeme všetkým, že nám majú stále čo dať.


Zoznam aktualít: