Zmenšiť textZväčšiť text

Tvorivá dielnička.

 06.04.2023

Tvorivá dielnička v Pôtri.

5. apríla 2023 sme sa popoludní stretli v kultúrnom dome v Pôtri, aby si naše deti samozrejme s pomocou dospelých vyzdobili vajíčka či uplietli korbáč. Fantázii sa medze nekládli a tak vzniklo množstvo pestrých kraslíc, keďže len detí bolo vyše 30 a mali  aj svojich dospelých pomocníkov. Niektoré z kraslíc deti uložili do košíčka a budú súčasťou veľkonočnej výzdoby  v obci.
To ale nebolo všetko. Pripravená bola i výstava vajíčok rôznych druhov domácej hydiny od chovateľov pána P. Slaninku (Žihľava), pána I. Čižmára (Pôtor), pána Abelovského ( Slov. Kľačiany) a  samozrejme výstava kraslíc  a iných dekorácií šikovných žienok, najmä pani K. Čilekovej (Žihľava), pani J.Balážovej (Klokoč) a pani  D.Folkovej (Pôtor). Svoje umenie prišli ukázať aj žienky z Jednoty dôchodcov Slovenska v Žihľave pani J. Bednářová, K. Čileková a A. Ďurošová a pani D.  Strhárová (Dolné Strháre) predviedla pletenie výrobkov z papiera. Korbáče pomáhali mládencom pliesť pán Slaninka a pán Čižmár.

Po zavŕšení prác  si deti ešte spoločne zaspievali a neskôr hudobne spestril podujatie  Tobiasko Michalov hrou na harmonike.

Deti čakalo na záver prekvapenie – hľadanie čokoládových dobrôt, ktoré sa ukrývali po celom amfiteátri. Úspešné pátranie po čokoládkach sme zavŕšili spoločnou fotografiou.

Podujatie pripravil Obecný úrad Pôtor v spolupráci s materskou školou a Jednotou dôchodcov Slovenska. Poďakovanie patrí všetkým zainteresovaným, majúcim stále chuť  vymyslieť a pripraviť aktivitu, ktorá nás opäť trošku spojí.  Máme radosť z ďalšieho milého podujatia, ktoré prepojilo tradičné so súčasným, mladé so skúseným a prinieslo ďalšie spoločné stretnutie našich občanov spojené s kreatívnou aktivitou. Prajeme pokojné veľkonočné sviatky všetkým!

 


Zoznam aktualít: