Zmenšiť textZväčšiť text

Partnerská návšteva Kovačice 2021.

 07.10.2022

                                                 

Partnerská návšteva Kovačice .

 

V dňoch 1. - 3.10.2021 sa na osobné pozvanie starostu družobnej obce Kovačica dipl. Ing. Adama Jonáša zúčastnila delegácia predstaviteľov obce  Pôtra na oficiálnej návšteve pri príležitosti 70. ročníka Kovačického októbra. Podujatia sa zúčastnili tiež predstavitelia ďalších družobných obcí a to z Rejdovej a rumunského Nadlaku.

Pozvaná delegácia absolvovala bohatý kultúrny program pripravený hosťujúcou obcou pričom naši predstavitelia obce  si  vymenili  navzájom s predstaviteľmi Kovačice  množstvo pracovných informácií, ktoré upevnili naďalej rozvíjajúce sa vzťahy s našou družobnou obcou. Uskutočnené podujatie je dôkazom,  že Slováci v Kovačici sú hrdí na to odkiaľ pochádzajú a dodnes cítia väzbu na Slovensko a obce odkiaľ prišli, medzi ktoré  patrí aj Pôtor a Žihľava. Na slávnostnom zastupiteľstve obce Kovačica starosta obce Pôtor Miroslav Činčura daroval starostovi Kovačice dar – voz s truhlicou zeminy z rodiska ich predkov, ktorý symbolizuje odchod Slovákov na Dolnú zem za lepším životom, pričom viacero rodín odišlo z Pôtra a Žihľavy. Starosta prijal tento dar s  poďakovaním sprevádzaný silným emotívnym dojmom všetkých zúčastnených, pretože odchod býval často ťažký, náročný, spojený aj s neistotou a strachom z nového. Odídení Slováci to však zvládli, vozy ich doviezli do zeme, kde našli svoj nový domov, teda zázemie, prácu a začali budovať svoju komunitu, pričom ani na chvíľu nezabudli odkiaľ prišli a vštepovali a vštepujú to aj svojim potomkom.

Spolupráca medzi predstaviteľmi oboch družobných obcí je na vysokej úrovni a z obidvoch strán je silný záujem o prehlbovanie už teraz intenzívne rozvinutých vzťahov a o pokračovanie v podobných podujatiach i do budúcnosti.