Zmenšiť textZväčšiť text

Partnerská návšteva Kovačice 2022.

 07.10.2022

Kovačický október 2022.

Na pozvanie predsedu Rady Miestneho spoločenstva Kovačica Ing. Adama Jonáša sa delegácia z Pôtra na čele s pánom starostom Miroslavom Činčurom  zúčastnila návštevy Kovačice a absolvovala program pripravený pri príležitosti Kovačického októbra 2022.
Tohtoročný Kovačický október sa oficiálne začal v piatok 30. septembra kladením vencov k pomníku padlým bojovníkom a pokračoval v sobotu napoludnie 1. októbra 2022 slávnostným zasadnutím Rady MS Kovačica. Program pokračoval slávnostnou prezentáciou striebornej zberateľskej euromince k 220. výročiu osídlenia Kovačice Slovákmi a  svojou účasťou poctili túto prezentáciu guvernéri národných bánk Slovenska a Srbska Peter Kažimír a Jorgovanka Tabaković. Následne začal prvý Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku spojený so samostatnou výstavou tohtoročnej jubilantky Evy Husárikovej. Organizátorom bola Galéria Babka, ktorá na galerijnom nádvorí zhromaždila početných vzácnych hostí ako napr.: Peter Kažimír, guvernér Národnej banky Slovenska, Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Mojmír Vrlík, honorárny konzol Srbska na Slovensku, Monika Podsklanová Šuhajdová z Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade, Martin Bajza, ev. farár cirkevného zboru Kovačica, Anna Žolnajová Barcová, riaditeľka Galérie insitného umenia, Mária Struhárová, predsedníčka Združenia petrovských výtvarníkov, Katarína Pucovská, predsedníčka Správnej rady Nadácie Babka Kovačica a Pavol Rybár, predseda Výboru pre rozvoj, prezentáciu a ochranu slovenského insitného maliarstva v Srbsku Nadácie Babka Kovačica, ktorý aj otvoril prvý Festival slovenského insitného umenia v Srbsku.

Nedeľný program začali služby Božie v evanjelickom chráme s krátkou prezentáciou histórie evanjelického zboru v Kovačici. Pán farár Bajza osobitne privítal pána starostu s delegáciou.

Popri oficiálnom programe sa našiel čas i na návštevy u priateľov: pána Jána Bačúra, insitného maliara z Padiny, pani Anky Kotvašovej, insitnej maliarky z Padiny, Paľka Baláža, predsedu MOMS Kovačica.

Nakoniec lúčenie sprevádzala radosť zo stretnutia i viera, že sa uskutoční ďalšie pri obdobnej milej príležitosti v budúcnosti.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gxAkBQTu000

https://www.youtube.com/watch?v=AeKEjVnDkfs